Týdenní stacionář

Pobytová služba pro klienty, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech a mají zájem o dlouhodobou komplexní péči, atraktivní celotýdenní program, pravidelné terapie, celoživotní vzdělávací a volnočasové aktivity.

Cíl služby

Cílem Týdenního stacionáře je dlouhodobě zajistit uživatelům komplexní péči, nabídnout atraktivní celotýdenní program, pravidelné terapie, celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity a umožnit kontakty s dalšími postiženými i zdravými lidmi. Uživateli poskytujeme prostor pro seberealizaci, posilujeme jeho samostatnost a soběstačnost a pomáháme mu maximálně rozvinout jeho potenciál s respektem k jeho potřebám.

Cílová skupina

Děti, mladiství, dospělí a senioři s různými typy a stupni zdravotního postižení ve věku 1 – 64 a více let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Provozní doba poskytování služby

Po celý rok - od pondělí 7:00 do pátku 19:00
Klienti službu Týdenní stacionář využívají pravidelně každý týden - dle rozpisu.

Metody práce s uživatelem

Klienti jsou pravidelně každý týden ubytováni v Centru péče o handicapované a aktivit pro všechny (Penzion Klubíčko, Květnová 109, Vráž u Berouna) v dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích a mají zajištěno celodenní stravování a pitný režim.
Během dne jsou klienti rozděleni do skupin podle svého zájmu a svých schopností. Každá skupina (cca 3 - 5 klientů) má během dne program přizpůsobený specifickým potřebám klientů.
  • Zajištění úkonů dle § 13 vyhlášky č. 505/ 2006 Sb., které si klient nasmlouvá.
  • Nezbytná podpora ke zvládnutí úkonů péče o svou osobu, pomoc nebo dohled při běžných denních činnostech klienta, zajištění jeho bezpečí, stravování, pitného režimu a hygieny, tepelné pohody a individuálního denního režimu.
  • Atraktivní celotýdenní program přizpůsobený specifickým potřebám a schopnostem klientů, nabídka terapií a různých forem aktivit a činností (rukodělné práce, výtvarné činnosti, zpívání, čtení, hry a soutěže, vycházky a výlety apod.).
  • V rámci celoživotního vzdělávání klientů probíhá nácvik praktických dovedností – sebeobsluha a běžné domácí práce (stolování, příprava jídla a pití, hygiena, udržování pořádku v osobních věcech i ve společných prostorách, péče o osobní prádlo, …).
  • Klienty učíme pracovat s internetem, cestovat MHD, nakupovat a hospodařit s penězi, obstarávat své osobní záležitosti a snažíme se, aby byli aktivními účastníky všech jednání, kterých se jich týkají (lékaři, úřady, zajištění potřebných pomůcek, ...).

Dále nabízíme

  • Nabízíme řadu integrovaných volnočasových aktivit a pobytů pro samotné klienty, zdravě děti a  pro rodiny s postiženými i zdravými dětmi.

  • Klientům a jejich rodinám poskytujeme základní sociální poradenství a pomáháme jim s vyřizováním různých záležitostí.

  • Dle dohody může klient využívat i nabízené fakultativní služby.

  • Dále můžeme klientovi zprostředkovat různé návazné služby institucí z našeho regionu.

Informace ke stažení

Kontakt

Vedoucí sociálních služeb
Mgr. Barbora Strnadová

info@klubickoberoun.cz
+420 601 097 477

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.