Naše služby

Naším posláním je zaměstnávat lidi s hendikepem, kteří nemohou najít uplatnění na volném trhu práce. Naši pracovníci s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením získávají v Klubáku nové dovednosti, pracovní návyky a především stabilní zaměstnání, které vede k jejich finanční nezávislosti.  Využíváním služeb našeho sociálního podniku pomáháte rozšiřovat pracovní příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním hendikepem.

Sociální podnik Klubák, z.ú. od svého vzniku v roce 2016 zaměstnává vždy minimálně 51% osob se zdravotním postižením (OZP) z celkového počtu svých zaměstnanců. V současné době na úvazcích Klubák zaměstnává 77.52% OZP. Tato skutečnost nás opravňuje dodávat v rámci náhradního plnění výrobky a služby nebo realizovat zadané zakázky ve smyslu §81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

Výhody spolupráce s naším Sociálním podnikem Klubák, z.ú.

Spolupráce přináší oboustranný prospěch:

 • Podpoříte zaměstnávání osob s handicapem.
 • Splníte si zákonem stanovený limit náhradní plnění.
 • Ušetříte částku, kterou byste bez užitku odvedli státu.
 • Pomáháte nám poskytovat dobré pracovní podmínky našim zaměstnancům s handicapem.

OBCÍM, INSTITUCÍM, FIRMÁM I OBČANŮM
NABÍZÍME SLUŽBY NAŠICH PRACOVIŠŤ:


PRACOVIŠTĚ:  Kuchyň

Pracovníci Klubáku zajišťují pod dohledem Job Asistentů stravování pro obě naše organizace, tedy pro Klubíčko i pro Klubák. 

Připravují zde snídaně, obědy včetně dopoledních a odpoledních svačin a pitného režimu pro cca 20 lidí. V průměru tak denně vydávají okolo 70 jídel, což už vyžaduje notnou dávku soustředění, plánování, a kuchařského umu. 
 

Personální obsazení:  1 Job-asistent + pracovníci (OZP)/ střídavě ve směnách
Provozní doba:  Všední dny od 7:30 do 14:00
Pracoviště kuchyně funguje jako tréninkové. Zájemci o práci v našem SP Klubák zde získávají pracovní návyky a trénují si jednoduché pracovní činnosti. Po úspěšném absolvování tréninku u nás mohou získat pracovní uplatnění na různých pracovních pozicích.


PRACOVIŠTĚ:  Úklidy, zahradní práce

" Čistota půl zdraví ! "
Tímto heslem se v Klubíčku i Klubáku řídíme především . Slovo úklid nabývá v dnešní "covidové" době úplně nový rozměr.

Proto každý den od pondělí do pátku, od 7:30 ráno do 11:45 dopoledne, postupuje naše "úklidové komando" a krok za krokem udržuje maximální čistotu, jak v Klubíčku na čísle 109, tak v Klubáku na čísle 80.
Ruku na srdce, kdo z vás uklidí každý den dva baráky od půdy až po sklep?

Personální obsazení:  1 Job-asistent + pracovníci (OZP)/ střídavě ve směnách
Provozní doba:  Všední dny od 7:30 do 11:45
Pracoviště úklidu a zahradních prací funguje jako tréninkové. Zájemci o práci v našem SP Klubák zde získávají pracovní návyky a trénují si jednoduché pracovní činnosti. Po úspěšném absolvování tréninku u nás mohou získat pracovní uplatnění na různých pracovních pozicích.


PRACOVIŠTĚ:  Pekárna

Zde připravujeme různé pekárenské výrobky, které z části obměňujeme podle sezóní nabídky surovin. Mezi naše nejžádanější "stálice", které nabízíme v pojízdné kavárně nebo si je u nás lidé objednávají, patří například:

 • Quiche - s různými druhy náplní (pórkové, cibulové, se slaninou a šunkou)
 • Záviny s všemožnými náplněmi ( jablečný, tvarohový, švestkový s mákem, zelný, šunkovosýrový...)
 • Vánoční cukroví mnoha chutí, velikostí a barev.
 • Minikremrole - majstrštyk od naší cukrářky Pavky se sněhem tak nadýchaným, že by i Pohlreich ztratil řeč.

K výrobě využíváme surovin od lokálních dodavatelů, čerstvé máslo a vejce z volných chovů, místní mléko či smetanu. Zásadně nevyužíváme žádné náhražky nebo "éčka".

Personální obsazení: 1 Job-asistent + pracovníci (OZP)/ střídavě ve směnách
Provozní doba:  Všední dny od 12:30 do 17:00, zatím jen nárazově - dle akcí, na které jezdíme s Pojízdnou kavárnou KlubkoCafé, nebo dle objednávek zákazníků.
Pracoviště pekárny funguje jako tréninkové. Zájemci o práci v našem SP Klubák zde získávají pracovní návyky a trénují si jednoduché pracovní činnosti. Po úspěšném absolvování tréninku u nás mohou získat pracovní uplatnění na různých pracovních pozicích.


PRACOVIŠTĚ:  Pojízdná kavárna KlubkoCafé a catering

Navštivte naši Pojízdnou kavárnu KlubkoCafé třeba na náměstí v Berouně nebo na dalších různých akcích konaných pro veřejnost v našem regionu.

Nabízíme:

 • Espresso, Lungo, Americano, Caffè Latte, Cappuccino, Macchiato
 • Balené sycené i nesycené vody, minerálky, limonády apod. 
 • Teplé lázeňské oplatky
 • vlastní domácí buchty, slané a sladké koláče a jiné domácí pečivo:
 • quiche - s různými druhy náplní (pórkové, cibulové, se slaninou a šunkou)
 • záviny s všemožnými náplněmi (jablečný, tvarohový, švestkový s mákem, zelný, šunkovo sýrový, ...)
 • minikremrole
 • drobné dárkové předměty vyrobené v Tvořivé dílně.

Catering:
S naší Pojízdnou kavárnu KlubkoCafé rádi přijedeme i na vaše firemní nebo rodinné akce a obsloužíme vaše návštěvníky.

Personální obsazení:  1 Job-asistent + pracovníci (OZP)/ střídavě ve směnách.
Provozní doba:  Pojízdnou kavárnu KlubkoCafé provozujeme na různých akcích pro veřejnost v našem regionu. Dle zájmu zajišťujeme i občerstvení na školních, firemních a rodinných akcích.
Pracoviště pojízdné kavárny funguje jako tréninkové. Zájemci o práci v našem SP Klubák zde získávají pracovní návyky a trénují si jednoduché pracovní činnosti. Po úspěšném absolvování tréninku u nás mohou získat pracovní uplatnění na různých pracovních pozicích.


PRACOVIŠTĚ:  Mimoškolní výchova a vzdělávání, lektorské činnosti

       Pracovníci SP Klubák fungují jako lektoři na pracovištích:

 • Tvořivá dílna
  Hlavní činností tvořivé dílny je výroba produktů určených pro stánkový prodej (náramky, přívěšky, sezónní dekorativní předměty apod.).
  Lektoři zde klienty učí různé rukodělné práce (šití na stroji, pletení košíků, odlévání svícnů do forem, tisk na textil, výroba náramků a přívěsků, aj.) a používají různé výtvarné techniky.
 • Zahradnické a údržbářské práce
 • Pravidelné kroužky
 • Volnočasové aktivity (nárazově)

      Činnosti jsou maximálně přizpůsobeny schopnostem klientů.

Personální obsazení:  2 lektoři (OZP) střídavě ve směnách
Provozní doba:  Všední dny od 7:30 do 17:00.
Pracoviště tvořivá dílna, zahradnické a údržbářské práce fungují jako tréninková. Zájemci o práci v našem SP Klubák zde získávají pracovní návyky a trénují si jednoduché pracovní činnosti. Po úspěšném absolvování tréninku u nás mohou získat pracovní uplatnění na různých pracovních pozicích.


PRACOVIŠTĚ:  Asistovaná doprava/ Hyundai

Asistovaná doprava je zajišťována automobilem Hyundai.
Zájemce rádi dopravíme a v případě potřeby i doprovodíme např. do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady, na volnočasové aktivity, pomůžeme s nákupy aj.
Zapůjčit můžeme vozík, chodítko, berle a schodolez, aby se klienti dostali všude tam, kam potřebují.
Služba je určena seniorům a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace s bydlištěm na území okresu Beroun, Kladno, Rakovník a Praha - Západ. Využívat ji mohou pravidelně i nárazově, podle aktuálních potřeb.
Dopravu lze využívat na základě objednání termínu předem, na telefoním čísle: +420 727 964 672. Nasmlouvat lze i dopravu pro skupiny 2 - 4 osob z jedné lokality, což může zákazníkům dopravu výrazně zlevnit.

Personální obsazení:  2 řidiči střídavě ve směnách
Provozní doba:  Každý všední den od 7:00 do 19:00 hod. Noční provoz a provoz o víkendech dle dohody.
                              Asistovanou dopravu je možné využívat pravidelně i nárazově.


PRACOVIŠTĚ:  Administrativa, PR/FR

Pracovníci SP Klubák zajišťují zájemcům z řad jiných neziskových organizací, firem, úřadů a jiných institucí administrativní služby, služby PR nebo fundraising.

Personální obsazení:  1 pracovník PR/FR (OZP), 1 administrativní pracovník (OZP)
Provozní doba:  Dle potřeb


Pronájem prostor

Pro různé volnočasové aktivity nabízíme k pronájmu naše vybavené prostory - Tvořivou dílnu, Terapeutickou místnost a Učebnu včetně potřeb pro činnosti.


Připravujeme další služby pro veřejnost

 • Mapování přístupnosti veřejných budov - Projekt Beroun - Město bez bariér
 • Provozování mobilní šatny (např. ve zdravotnických zařízeních, v knihovnách, při různých akcích, ...)
 • Péči o domácnost – úklidové služby, praní a žehlení prádla.
 • Venčení psů.
 • Mandlování prádla.
 • Zahradnické práce (sečení trávy, výsadba a péče o zeleň, shrabání listí a sněhu).
 • Čištění bazénů vysavačem.
 • Natírání (lavičky, ploty, zábradlí, ...).
 • Ruční čištění interiérů aut.
 • Drobné administrativní práce (skartace, balení, vkládání dokumentů do obálek, …).

Kontakt

Pokud máte zájem o zaměstnání v našem Sociálním podniku Klubák, z.ú., neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.