Seznam podporovatelů 2024

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčky pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

Obec Vráž

Finanční příspěvek

5000

Finanční dary - firmy a fyzické osoby

Hronovský s.r.o.

Finanční dar

Iveco Truck Centrum s.r.o.

Finanční dar

Věcné dary - firmy a fyzické osoby

Služby

MUDr. Hamouzová Tereza, Beroun
Sleva na poskytování závodní lékařské péče

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.