Seznam podporovatelů 2020

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčky pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

Jméno a sídlo dárce

Dotace na projekt / Finanční příspěvek / Grant

Částka

Úřad práce

Chráněný trh práce / 1.Q 2020

156 222 Kč

Úřad práce

Chráněný trh práce / 2.Q 2020

151 172 Kč

Úřad práce
Chráněný trh práce / 4.Q 2020

315 271 Kč

Úřad práce

Společensky účelné pracovní místo/J.Málková

118 125 Kč

Úřad práce

Společensky účelné pracovní místo/A.Muchlová

52 000 Kč

Nadace VIA

Nákup pohonných hmot při zajištění pomoci seniorům

10 000 Kč

Město Hořovice

Poskytování sociálních služeb / Asistovaná doprava pro obyvatele města Hořovice a ORP Hořovice

5 000 Kč

Město Beroun

Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady, na činnost "Asistovaná doprava"

100 000 Kč

Asistovaná doprava
Podpora hlavních činností neziskové organizace Sociální podnik Klubák.z.ú ./ Finanční dar

2 559 Kč

Finanční dary - firmy a fyzické osoby

Strnadová Barbora
Podpora hlavních činností neziskové organizace Sociální podnik Klubák.z.ú ./ Finanční dar

33 291 Kč

Pecková Alena
Podpora hlavních činností neziskové organizace Sociální podnik Klubák.z.ú ./ Finanční dar

49 950 Kč

Jarolímová Milena
Poskytování registrovaných sociálních služeb

3 500 Kč

Lauterbachová Blanka
Podpora hlavních činností neziskové organizace Sociální podnik Klubák.z.ú./Sleva za poskytnutí služby

10 000 Kč

Cuhra Lukáš
Podpora hlavních činností neziskové organizace Sociální podnik Klubák.z.ú./Sleva za poskytnutí služby

4 000 Kč

Ing. Rotreklová Milena
Podpora hlavních činností neziskové organizace Sociální podnik Klubák.z.ú./Sleva za poskytnutí služby

8 000 Kč

Formanová Jiřina
Podpora hlavních činností neziskové organizace Sociální podnik Klubák.z.ú.

3 000 Kč

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.