Seznam podporovatelů 2020

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčky pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

Jméno a sídlo dárce

Dotace na projekt / Finanční příspěvek / Grant

Částka

Asistovaná doprava
Podpora hlavních činností neziskové organizace Sociální podnik Klubák z.ú ./ Finanční dar

2 559 Kč

Město Beroun

Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady, na činnost "Asistovaná doprava"

100 000 Kč

Město Hořovice

Poskytování sociálních služeb / Asistovaná doprava pro obyvatele města Hořovice a ORP Hořovice

5 000 Kč

Úřad práce
Chráněný trh práce / 1.Q, 2.Q, 3.Q, 4.Q - 2020

892 132 Kč

Úřad práce

Společensky účelné pracovní místo/A.Muchlová

52 000 Kč

Úřad práce

Společensky účelné pracovní místo/J.Málková

118 125 Kč

Cuhra Lukáš
Podpora hlavních činností neziskové organizace Sociální podnik Klubák.z.ú./Sleva za poskytnutí služby

4 000 Kč

Formanová Jiřina
Podpora hlavních činností neziskové organizace Sociální podnik Klubák.z.ú.

3 000 Kč

Jarolímová Milena
Poskytování registrovaných sociálních služeb

3 500 Kč

Lauterbachová Blanka
Podpora hlavních činností neziskové organizace Sociální podnik Klubák.z.ú./Sleva za poskytnutí služby

10 000 Kč

Pecková Alena
Podpora hlavních činností neziskové organizace
Sociální podnik Klubák.z.ú ./ Finanční dar

49 950 Kč

Rotreklová Milena, Ing. 
Podpora hlavních činností neziskové organizace Sociální podnik Klubák.z.ú./Sleva za poskytnutí služby

8 000 Kč

Strnadová Bára, Mgr. 
Podpora hlavních činností neziskové organizace
Sociální podnik Klubák, z.ú./ Finanční dar

33 291 Kč

Služby

Hamouzová Tereza, MUDr. ,Beroun
Sleva na poskytování závodní lékařské péče
LMC s.r.o.
600 kreditů pro inzerci na portálech Jobs.cz a Prace.cz., neomezená inzerce pozic v mobilní službě Práce za rohem a možnost odkrýt detaily 100 CV kandidátů z naší databáze.

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.