Seznam podporovatelů 2023

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčky pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

MONETA Money Bank

Realizace projektu "Levandulové bistro Vráž"
100 000 Kč

Město Beroun

Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady, na činnost "Asistovaná doprava"

175 000 Kč

Město Králův Dvůr
Celoroční poskytování asistované dopravy pro seniory a OZP v roce 2023

5 000 Kč

Obec Tetín

Poskytování  sociálních služeb / Asistovaná doprava

15 000 Kč

Město Hořovice

Poskytování  sociálních služeb / Asistovaná doprava pro obyvatele města Hořovice a ORP Hořovice

10 000 Kč

Obec Měňany

2 500 Kč

Obec Hýskov

1 000

Finanční dary - firmy a fyzické osoby

Janovská Václava
Finanční dar 
Spal Antonín
Finanční dar 

Věcné dary - firmy a fyzické osoby

Služby

MUDr. Hamouzová Tereza, Beroun
Sleva na poskytování závodní lékařské péče

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.