Seznam podporovatelů za rok 2023

Děkujeme všem našim dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší organizace, díky čemuž můžeme pokračovat v rozvoji činnosti a plnění našich úkolů a vizí. Velice si tuto pomoc vážíme a oceňujeme ji.

Děkujeme Vám, že pomáháte pomáhat.

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčky pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Letos nás již podpořili

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

MONETA Money Bank

Město Beroun

Realizace projektu "Levandulové bistro Vráž"
Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady, na činnost "Asistovaná doprava"

100 000 Kč

175 000 Kč

Město Králův Dvůr

Celoroční poskytování asistované dopravy pro seniory a OZP v roce 2023

5 000 Kč

Obec Tetín

Poskytování  sociálních služeb / Asistovaná doprava

15 000 Kč

Město Hořovice

Poskytování  sociálních služeb / Asistovaná doprava pro obyvatele města Hořovice a ORP Hořovice

10 000 Kč

Obec Měňany

2 500 Kč

Finanční dary - firmy a fyzické osoby

Janovská Václava

Finanční dar

5 000 Kč

Věcné dary - firmy a fyzické osoby

Služby

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.