Tým NNO SP Klubák

Orgány NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Bc. Martina Smolíková

Předsedkyně správní rady

Matka dítěte se zdravotním postižením, sociální pracovnice/poradce, ředitelka ARPZPD v ČR, z.s. - spolku s celorepublikovou působností.
1998 - 2012 - členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun
2001 - 2005 - členka výboru ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun
2006 - 2008, 2010 - 31. 5. 2011 - členka revizní komise ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun
2009 - dosud - jedna ze zakladatelů ARPZPD v ČR, z.s. - Klubu Uzlík

Marie Havlíčková

Členka Správní rady

Martina Lišková

Členka Správní rady

Držitelka Výroční ceny za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů za rok 2010 za mimořádné zásluhy v oblasti péče o děti se zdravotním postižením v ČR, udělené ministrem zdravotnictví.
1991 - dosud - jedna ze zakladatelů a dlouholetá ředitelka ARPZPD v ČR, z.s.- spolku s celorepublikovou působností.

Alena Pecková

Ředitelka a statutární orgán

Profesní CV ředitelky

Matka dvou postižených dětí (Tereza *1986 - +2006, Barbora *1993 - +2003) a dvou adoptovaných dětí (Jan *1995, Dušan *1999)
1997 - 2011 - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun
1997 - 2001 - předsedkyně a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun
2000 - dosud - členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s.- spolku s celorepublikovou působností.
2001 - 2003 - člen výboru a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun, pracovník této organizace/ Koordinátor činností
2003 - 31. 5. 2011 - člen výboru a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun, pracovník této organizace/ Ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun, které pod jejím vedením poskytovalo od r. 2000 komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům ročně, zaměstnávalo cca 50 osob, čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši 21.250.000 Kč a realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů.
2004 - 2006 - koordinátorka přípravy Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun
2006 - dosud - členka Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun
2009 - dosud - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Uzlík, členka revizní komise ARPZPD v ČR, z.s - Klubu Uzlík

Pracovní TÝM NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Celkem úvazků: 13 pracovníků, 6,45 přepočtěných úvazků, z toho 5,15 úvazků OZP                                                            V roce 2021 jsme vytvořili podmínky pro pracovní uplatnění 9 osob znevýhodněných na trhu práce z důvodu zdravotního handicapu (osoby se zdravotním postižením).

Pracovníci

Jméno

Ředitelka organizace/ Projektový manažer

Alena Pecková

Zástupkyně ředitelky/ Provozní manažer/ Účetnictví/ Personalistika

Ing. Alena Muchlová

Sociální pracovník

Mgr. Barbora Strnadová

Fundraising/ PR

Jana Lehká

Administrativní pracovník

Anna Hlavicová

Řidič Asistované dopravy

Lektor/ Aktivizační pracovník

Pomocný provozní pracovník střídavě na pracovištích: Úklidy, Kuchyň, Pojízdná kavárna KlubkoCafé

Správa IT

Luboš Mikovec

Zpracování účetnictví 

EKUS Beroun, spol. s.r.o,

Kontakt

Pokud máte zájem o zaměstnání v našem Sociálním podniku Klubák, z.ú., neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.