Seznam podporovatelů 2021

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčky pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

Jméno a sídlo dárce

Dotace na projekt / Finanční příspěvek / Grant

Částka

Den otevřených dveří

Tržba za prodej předmětů

7 070 Kč

Nadace ČEZ
K úhradě nákladů na  projekt "Levandulového bistra Vráž"

90 000 Kč

Nadace TIPSPORT

"Pomoc neziskovkám na berounsku 2021"

100 000 kč

Město Beroun

Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady, na činnost "Asistovaná doprava"

100 000 Kč

Město Hořovice

Poskytování sociálních služeb / Asistovaná doprava pro obyvatele města Hořovice a ORP Hořovice

5 000 Kč

MONETA Money Bank
Realizace projektu "Levandulového bistra Vráž"

100 000 Kč

Tesco Nadační fond

V rámci programu "Vy rozhodujete, My pomáháme" podpořil Asistovanou dopravu pro seniory a postižené

20 000 Kč

Úřad práce

Chráněný trh práce / 1.Q, 2.Q, 3.Q - 2021

1 000 307 Kč

Finanční dary - firmy a fyzické osoby

Schvánková Ivana, Mgr. 
Podpora hlavních činností neziskové organizace
Sociální podnik Klubák, z.ú./ Finanční dar

Služby

MUDr. Hamouzová Tereza, Beroun
Sleva na poskytování závodní lékařské péče
LMC s.r.o.
600 kreditů pro inzerci na portálech Jobs.cz a Prace.cz., neomezená inzerce pozic v mobilní službě Práce za rohem a možnost odkrýt detaily 100 CV kandidátů z naší databáze.

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.