Realizované projekty

Představení projektů, lidí a firem, díky kterým naše organizace roste a posouvá možnosti péče, pro ty, kdo jí potřebují.

Projekty realizované v roce 2022

Projekt Levandulového bistra ve Vráži je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na rozšíření podnikatelských aktivit stávajícího sociálního podniku Klubák, který bude provozovat bistro v obci Vráž.              V okrese Beroun tak vznikne 5 nových pracovních míst, z toho 4 pro osoby se zdravotním postižením. Pracovní úvazky budou navýšeny                o 3,2 úvazků, z toho o 2,4 úvazku pro OZP a 0,8 pro osobu mentora.  V rámci projektu dojde k nákupu nemovitosti a vybavení. Cílem je zapojení znevýhodněných osob do pracovního procesu, což jim umožní lepší začlenění do společnosti a zkvalitnění životních podmínek.

Projekt Levandulového bistra Vráž

Projekt Levandulového bistra Vráž byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti a NF Tesco z programu "Vy rozhodujete, my pomáháme“
částkou 10 000 Kč

Projekty realizované v roce 2021

Levandulové bistro Vráž

V roce 2021 bylo naší prioritou zajistit finanční prostředky na stavební úpravy související s budováním profesionálního gastroprovozu, pekárny a malého bistra a výdajového okénka ve Vráži u Berouna.

Jedná se nové rozvody elektřiny, vody, odpadů, vzduchotechniky, zakoupení a vsazení francouzského okna a výdajového okna, nákup a pokládka dlažby v prostorách bistra, pokládka lina a dlažeb, vybudování bezbariérového WC pro návštěvníky a terénní úpravy - pokládka dlažby, vybudování parkovacích míst, oprava plotu, výsadba levandulí a dalších okrasných květin a keřů,…

Potřebné stavební úpravy finančně podpořili: Evropská Unie (IROP- 2 494 160 Kč), Nadace ČEZ/ Pomáháme pohybem (90.000 Kč), Moneta Money Bank, a.s. (100.000 Kč), Nadace Tipsport (100.000 Kč), ČSOB pomáhá regionům (40.000 Kč), Nadační fond Gramofond (18.000 Kč) a řada dárců dárců (172.500 Kč).
 

Díky této podpoře budeme v roce 2022 budovat:

 • -      profesionální gastroprovoz s vlastní pekárnou
 • -      bistro pro veřejnost s posezením
 • -      výdejní okénko s venkovním posezením,
 • -      malé komunitní centrum s nabídkou integrovaných volnočasových aktivit pro rodiny a s dětmi a seniory z Vráže a okolí.

V nové provozovně vznikne dalších cca 10 pracovních míst pro ty, kdo by díky svému handicapu jen těžko hledali své místo na běžném trhu práce. Jedná se pomocné práce přizpůsobené zdravotnímu stavu, schopnostem a dovednostem pracovníků s handicapem v kuchyni, pekárně, při obsluze hostů bistra, při úklidech, na prodejním stánku a v tvořivé dílně - vykonávané za pomoci Job-asistentů. Připravovat a prodávat zde budeme výrobky teplé a studené kuchyně (kremrole a záviny se sladkou i slanou náplní, vlastní domácí buchty, slané a sladké koláče a jiné domácí pečivo, sezónní pomazánky, zeleninové a ovocné saláty, domácí limonády, smoothies, zeleninové, ovocné nebo kombinované fresh šťávy aj.). A i nadále budeme zajišťovat celodenní stravování klientů a pracovníků naší „mateřské“ organizace Klubíčko Beroun, z.ú.

Dále plánujeme občanům Vráže nabízet integrované volnočasové aktivity

 • -      Integrované tvořivé dílny, kroužky, vzdělávání a terapie pro zdravé děti a děti a dospělé s handicapem
 • -      Tvořivé dílny pro dospělé
 • -      „Kavárničky“ pro seniory s různým programem
 • -      Univerzita 3. věku
 • -      Kurzy z oblasti IT
 • -      Trénink paměti
 • -      Semináře, přednášky a besedy na různá témata
 • -      Integrované zájezdy a pobyty pro obyvatele obce a blízkého okolí.

Cílem projektu je:

 • -      Reagovat na poptávku občanů obce Vráž, místních spolků, představitelů obce aj. po prostorách
 • -      pro neformální setkávání a po nabídce volnočasových aktivit pro rodiny s malými dětmi, seniory a
 • -      další občany.
 • -      Rozšířit nabídku služeb Sociálního podniku Klubák pro místní komunitu.
 • -      Efektivněji využívat již vybavené prostory a zahradu.
 • -      Vytvořit pro lidi s handicapem nová pracovní místa, kterých je na trhu práce žalostně málo.

Vybudování bistra a integrované komunitní programy umožní nabídnout veřejnosti –
zejména mladým rodinám a seniorům z Vráže a okolí:

 • -      možnost zdravého stravování, místo k setkávání, odpočinku a relaxaci a v neposlední řadě i možnost aktivního trávení volného času           na integrovaných aktivitách (tvořivá dílna, zájezdy, pobyty aj.).
 • -      navázání neformálních „sousedských“ vztahů;
 • -      integraci pracovníků a klientů služeb s handicapem do většinové společnosti;
 • -      neformální mezigenerační setkávání;
 • -      rozvoj komunitních aktivit pro seniory;
 • -      vzdělávací a osvětové programy pro seniory, rodiny s malými dětmi a osob pečujících o blízkého se zdravotním postižením;
 • -      vzdělávání v oblasti znalosti a využití moderních technologií;
 • -      zapojení dobrovolníků seniorů v rámci neformální pomoci rodičům;
 • -      rozšířit kapacitu Tréninkového pracoviště pro OZP;
 • -      nabídnout nové možnosti pracovního uplatnění pro OZP

Asistovaná doprava pro seniory a postižené

V našem projektu "Asistovaná doprava pro seniory a postižené", který částkou 20 000 Kč podpořil Nadační fond Tesco, pomáháme
lidem se sníženou schopností pohybu nebo orientace, kteří nemohou při vyřizování svých záležitostí využívat veřejnou hromadnou dopravu.
Pokud tito občané musí při pohybu využívat kompenzační pomůcky (berle, chodíka, vozíky , ...) nemohou s nimi bezpečně nastoupit/vystoupit do/z autobusů a vysiluje je již samotná cesta na zastávku. 
Proto jim nabízíme finančně dostupnou dopravu s řidičem/asistentem. Naše služba funguje jako sociální taxi - automobil přistavíme k domu, pomůžeme s
nastoupením/vystoupením klienta do/z auta, popř. ho doprovodíme k lékaři, na úřad, na nákup - prostě všude, kam potřebuje. Tato služba však musí být finančně dostupná, aby ji senioři a postižení mohli využívat často - podle svých potřeb.
Finanční podpora umožní zvýšit úvazky řidičů a rozšířit tak provozní dobu této služby.

Kontakt

Pokud máte zájem o zaměstnání v našem Sociálním podniku Klubák, z.ú., neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.