Realizované projekty

Představení projektů, lidí a firem, díky kterým naše organizace roste a posouvá možnosti péče, pro ty, kdo jí potřebují.

Projekty realizované v roce 2021

Asistovaná doprava pro seniory a postižené

V našem projektu "Asistovaná doprava pro seniory a postižené", který částkou 20 000 Kč podpořil Nadační fond Tesco, pomáháme
lidem se sníženou schopností pohybu nebo orientace, kteří nemohou při vyřizování svých záležitostí využívat veřejnou hromadnou dopravu.
Pokud tito občané musí při pohybu využívat kompenzační pomůcky (berle, chodíka, vozíky , ...) nemohou s nimi bezpečně nastoupit/vystoupit do/z autobusů a vysiluje je již samotná cesta na zastávku. 
Proto jim nabízíme finančně dostupnou dopravu s řidičem/asistentem. Naše služba funguje jako sociální taxi - automobil přistavíme k domu, pomůžeme s
nastoupením/vystoupením klienta do/z auta, popř. ho doprovodíme k lékaři, na úřad, na nákup - prostě všude, kam potřebuje. Tato služba však musí být finančně dostupná, aby ji senioři a postižení mohli využívat často - podle svých potřeb.
Finanční podpora umožní zvýšit úvazky řidičů a rozšířit tak provozní dobu této služby.

Kontakt

Pokud máte zájem o zaměstnání v našem Sociálním podniku Klubák, z.ú., neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.