Seznam podporovatelů 2022

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčky pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

Úřad práce

Chráněný trh práce / 1.Q 2022
342 532 Kč

Fórum dárců / v rámci programu "ČSOB pomáhá regionům"

40 000 Kč

Dárci v rámci sbírky - ČSOB pomáhá regionům
171 363 Kč
Město Králův Dvůr
Celoroční poskytování asistované dopravy pro seniory a OZP v roce 2022

5 000 Kč

Obec Tetín

Poskytování  sociálních služeb / Asistovaná doprava

15 000 Kč

Město Hořovice

Poskytování  sociálních služeb / Asistovaná doprava pro obyvatele města Hořovice a ORP Hořovice

20 000 Kč

Město Beroun

Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady, na činnost "Asistovaná doprava"

170 000 Kč

Finanční dary - firmy a fyzické osoby

Janovská Václava
Lucie Ulčová
Finanční dar na nákup výrobníku ledu

Finanční dar

5 000 Kč

10 000 Kč

Věcné dary - firmy a fyzické osoby

Lucie Ulčová

Lucie Ulčová

Zářiče, stropní panel 

Vybavení do Bistra

2 297 Kč

549 Kč

Služby

MUDr. Hamouzová Tereza, Beroun
Sleva na poskytování závodní lékařské péče

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.