Podpořte nás

Jakákoliv vaše podpora, ať již materiální nebo finanční, pomůže zlepšit skutečný životní příběh člověka se zdravotním postižením, který by jen stěží hledal pracovní uplatnění na běžném trhu práce.

Nyní je možné získat potvrzení o daru za odeslané DMS přímo na webových  stránkách www.darcovskasms.cz/potvrzeni. Potvrzení o daru ke svým darům si tak za uzavřený kalendářní rok můžete nechat vygenerovat online.

Proč pomáhat prostřednictvím naší organizace ?

 • protože naše spolupráce je přínosem pro rodiny pečující o blízkého se zdravotním postižením
 • protože společně uděláme dobrou věc – pomůžeme potřebným
 • protože Klubíčko je transparentní - vaši důvěru si zasloužíme
 • protože tým Klubíčka má zkušenosti a stále se vzděláváme - víme jak na to

Finanční pomoc

Finanční dar můžete poskytnout:

 • Hotově v kanceláři Sociálního podniku Klubák, Květnová 80, 267 11 Vráž (po předchozí domluvě)
 • Převodem na transparentní účet u FIO banky : 2301005461/ 2010
 • Transparentní účet veřejné sbírky u FIO banky: 2401924051/ 2010

Váš finanční dar může být:

 • Jednorázový
 • Pravidelný tj. pravidelné posílání určité částky na účet organizace (formou trvalého příkazu)

Potřeby, bez kterých se nyní neobejdeme:

Dárci si mohou zvolit účel využití daru:

 • Cukrářská chladící otočná vitrína Torino 550-Co-D -  je nejvhodnější pro zobrazování dortíků a zákusků v moderních obchodech, kavárnách a restauracích. - cca 46 000 Kč ( např.: https://www.gasner.cz/Cukrarska-chladici-otocna-vitrina-Torino-550-Co-D-d1655.htm )

 • Stropní zvedací systém Erilens - protažení do herny - stropní zvedací systém umožňuje bezpečnou manipulaci a přesun imobilních klientů na každodenní běžné aktivity. Asistentům usnadňuje poskytování hygienických a dalších úkonů péče.
 • Notebook pro činnosti klientů – nácvik práce s internetem, vyhledávání receptů pro nácvik vaření v tréninkové kuchyni, vyhledávání akcí v okolí, přehrávání muziky, pouštění filmů - cca 15.000 Kč
 • Mikrovlnná trouba s funkcí Crisp, která bude sloužit pro nácvik sebeobsluhy v tréninkové kuchyni, klienti budou moci sami připravovat zdravé pokrmy z čerstvých potravin dle vlastní chuti - cca 10.000 Kč,
 • Plošina nebo výtah, který zpřístupní podkroví našeho Penzionu Klubíčko Vráž i pro vozíčkáře a další osoby se omezenou schopností pohybu - cca 800.000 Kč
 • Nákup nového pojezdu
 • Potřeby pro zooterapii (zvířata a krmivo) - cca 10.000 Kč / ročně
  • Rádi bychom dopřáli klientům častější kontakt se zvířaty a učili je se o zvířata starat. V současné době máme tři osmáky a rybičku.
  • A dále bychom chtěli pořídit 1-2 králíky, Pokud se u nás metoda zooterapie osvědčí, budeme postupně naše hospodářství rozšiřovat o další drobná domácí zvířata.
 • Potřeby pro vzdělávání klientů se speciálními vzdělávacími potřebami - cca 50.000 Kč
  • Pro celoživotní vzdělávání a udržení získaných znalostí a dovedností těchto klientů potřebujeme ještě 1-2 tablety, speciální výukové programy a pomůcky pro zpřístupnění techniky i klientům s různými vadami a špatnou motorikou, programy pro alternativní komunikaci.
 • Soustavné vzdělávání pracovníků přímé péče - cca 50.000 Kč
  • Rádi bychom i nadále zvyšovali kvalitu poskytované péče a proto bychom se potřebovali soustavně vzdělávat v oblasti Bazální stimulace, Alternativní komunikace a Snoezzelen a zooterapie apod.
 • Kancelářská technika - cca 50.000 Kč
  • Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením i jinak znevýhodněné osoby. Pro zefektivnění práce a umožnění práce z domova potřebujeme 2 notebooky a 2 tiskárny se scanerem a server pro sdílení dokumentů.

Finanční dary bychom využili i na:

 • Provozní náklady naší neziskové organizace (cestovné, poštovné, kancelářské potřeby, telefonní poplatky, internet, provoz domény, pronájem databáze pro poskytovatele sociálních služeb, IT služby, prezentace, úhrada členství v jiných organizacích, odborná literatura…)
 • Pokrytí provozních nákladů přímo spojených s poskytováním registrovaných sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé s různými typy a stupni zdravotního postižení (zejména na úhradu ubytování, stravování a cestovného osobních asistentů, pojištění, ...).
 • Zajištění integrovaných volnočasových aktivit
 • Zajištění dopravy na pobyty

Materiální pomoc

Velmi rádi přijmeme Váš dar ve formě pomůcek či materiálu.

V současné době uvítáme tyto věcné dary:

 • Darování potřebného vybavení - viz přehled výše - "Potřeby, bez kterých se nyní neobejdeme"

 • Stavební materiál (cihly, střešní krytiny, okna, dveře, sanita, sádrokarton, podlahové topení, lino, koberec, ...)

 • Nový kuchyňský robot - do Tréninkové kuchyňky ( V Tréninkové kuchyňce si naši klienti v rámci nácviku sebeobsluhy připravují za pomoci asistentů své pestré snídaně a teplé i studené večeře.)

 • Výtvarný materiál (papíry, pastelky, vodovky, barevné papíry, modelína, korálky apod.)

 • Kancelářské potřeby (papíry, tonery apod.)

 • Prací prášky a úklidové potřeby

 • Zdravotnický materiál (rukavice, léky, dezinfekce, leukoplast apod.)

Pomoc poskytnutím služeb

Velmi rádi přijmeme Váš dar ve formě poskytnutí služby zdarma, případně se slevou.

V současné době uvítáme i níže uvedené služby:

 • Odborné řemeslné práce
 • Opravy a rekonstrukce - Tyto opravy a rekonstrukce sníží provozní náklady domu. Úspora se promítne i do cen prodoktů, které Sociální podnik Klubák prodává veřejnosti.                                                                                                                                                                                                  oprava střechy a okapů
      výměna oken                                                       
      výměna kotle a radiátorů                                     
      vymalování prostor                                             
      nové rozvody vody a odpadů                              
      zateplení domu
                                                                                                                               
 • Terénní úpravy                                                                                                                                                                              
 •     vybudování 3 parkovacích míst - Vybudování parkovacích míst pro zákazníky Bistra je nezbytnou podmínkou projektu.                       
 •     zbourání nepoužívané garáže a vybudování dalšího parkovacího místa - Další parkovací místo bude vyhrazeno pro klienty a                 zaměstnance.

Tiskové služby (tisk a grafický návrh letáků, plakátů a pozvánek a jiných materiálů pro veřejnost)

 • Servis IT techniky a poradenství v této oblasti
 • Právnické služby
 • Finanční poradenství

Darovací smlouva

Na sepsání Darovací smlouvu se buď můžeme setkat osobně, nebo nám zašlete 2 kopie vyplněné a podepsané Darovací smlouvy poštou nebo emailem (nascanovanou s podpisem), my ji pak také podepíšeme a 1 kopii Vám zašleme zpět.

Ve formuláři Darovací smlouvy si můžete vybrat způsob podpory naší organizace a doplnit účel, na který smí být finanční dar použit.
Po připsání finančního daru na náš účet (nebo převzetí finančního daru v hotovosti či věcného daru, slevy na služby, ...) Vám zašleme ještě potvrzení o daru pro účely odečtů z daňového základu, zveřejníme dárce a jeho dar na našich www-stránkách v sekci Podporují nás a pak celý rok prezentujeme dárce na akcích pro veřejnost.

Pokud nechce být dárce zveřejněn, uvedeme jej jako dárce anonymního.

Po ukončení účetního roku, ve kterém použijeme finanční dar, zasíláme dárci informaci o činnosti, na kterou přispěl a v případě zájmu i detailní vyúčtování využití finančního daru.

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.