Seznam podporovatelů 2018

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčky pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

Jméno a sídlo dárce

Dotace na projekt / Finanční příspěvek / Grant

Částka

Obec Podluhy

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Zaječov / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

5 000 Kč

Konto BARIÉRY

Pořádání pojízdného zvedáku a dalších pomůcek pro bezpečný přesun imobilních osob

25 000 Kč

Obec Nižbor

Nákup vybavení a potřeb pro činnost klientů

5 000 Kč

Fórum dárců, zs - Globus Lepší svět 2018

Zajištění dopravy a částečná úhrada vstupného na integrované volnočasové aktivity

50 000 Kč

Výbor dobrého vůle - Nadace Olgy Havlové

Pořádání pojízdného zvedáku pro bezpečný přesun imobilních osob

20 000 Kč

Obec Bratronice

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Bratronice / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

5 000 Kč

Obec Chrustenice

Zajištění ozdravných pobytů občanů obce Chrustenice / Příspěvek na účastnické poplatky

10 000 Kč

Obec Chyňava
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Chyňava / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

10 000 Kč

Lékárna Dr. Max
Penzion Klubíčko Vráž / Zvýšení kapacity ubytovacích služeb pro klienty s těžkým postižením

30 000 Kč

Obec Zaječov
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Zaječov / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

5 000 Kč

Úřad práce
Sociální podnik Klubák z. ú. / Příspěvky na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce / Mzdové náklady

165 851 Kč

Město Hořovice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Hořovice / zvýšení kapacity služeb a zvýšení jejich časové, místní a finanční dostupnosti pro obyvatele ORP Hořovice a vybudování chybějících veřejně prospěšných služeb

41 100 Kč

Město Hostomice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Hostomice / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

12 000 Kč

Obec Hředle
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Hředle / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

5 000 Kč

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.