Naše služby

Využívejte služeb našeho sociálního podniku a pomozte tak vytvořit pracovní příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem.

Sociální podnik Klubák, z.ú. je od svého vzniku v roce 2016 zaměstnavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Tato skutečnost nás opravňuje dodávat v rámci náhradního plnění výrobky nebo služby nebo realizovat zadané zakázky ve smyslu §81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

Výhody spolupráce s naším Sociálním podnikem Klubák, z.ú.

 • Podpoříte zaměstnávání osob s handicapem.
 • Splníte si zákonem stanovený limit náhradní plnění.
 • Ušetříte částku, kterou byste bez užitku odvedli státu.
 • Spolupráce přináší oboustranný prospěch.
 • Pomáháte zaměstnavatelům poskytovat handicapovaným dobré pracovní podmínky.

Obcím, institucím, firmám a občanům nabízíme:

Asistovaná doprava
seniorů a osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Asistovaná doprava je zajišťována automobilem Dacia Dokker se speciálním zvedacím zařízením pro přesun imobilních osob do automobilu (Invalift) nebo automobilem Hyundai.
Zájemce rádi dopravíme a v případě potřeby i doprovodíme např. do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady, na volnočasové aktivity, pomůžeme s nákupy aj.
Zapůjčit můžeme vozík, chodítko, berle a schodolez, aby se klienti dostali všude, kam potřebují.
Služba je určena seniorům a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace s bydlištěm na území okresu Beroun, Kladno, Rakovník a Praha - Západ. Využívat ji mohou pravidelně i nárazově - podle aktuálních potřeb.
Dopravu lze využívat na základě objednání termínu předem, na níže uvedených kontaktech. Nasmlouvat lze i dopravu skupiny 2 - 4 osob z jedné lokality, což může zákazníkům dopravu zlevnit.

Provozní doba poskytování služby
Každý všední den od 7:00 do 19:00 hod.
Noční provoz a provoz o víkendech dle dohody s poskytovatelem. 
Asistovanou dopravu je možné využívat pravidelně i nárazově.


Pojízdná kavárna KlubkoCafé a catering

Navštivte naši Pojízdnou kavárnu KlubkoCafé na náměstí v Berouně a na různých akcích pro veřejnost v našem regionu.
Nabízíme:
-    kávu, cappuccino, cafe latte a jiné horké nápoje
-    ledovou kávu
-    minerálky, limonády apod. (balené v lahvích)
-    teplé oplatky
Po zahájení provozu naší pekárny rozříříme náš sortiment o:
-    domácí buchty a koláče
-    domácí chléb a houstičky s domácími pomazánkami

Catering

S naší Pojízdnou kavárnu Klubko Café rádi přijedeme i na vaše firemní a rodinné akce a obsloužíme vaše návštěvníky.


Zajištění stravování klientů a pracovníků NNO Klubíčko Beroun, z.ú.


Zajištění úklidových služeb v prostorách NNO Klubíčko Beroun, z.ú.


Připravujeme další služby pro veřejnost

 • Mapování přístupnosti veřejných budov - Projekt Beroun - Město bez bariér
 • Provozování mobilní šatny (např. ve zdravotnických zařízeních, v knihovnách, při různých akcích, ...)
 • Péči o domácnost – úklidové služby, praní a žehlení prádla.
 • Venčení psů.
 • Mandlování prádla.
 • Zahradnické práce (sečení trávy, výsadba a péče o zeleň, shrabání listí a sněhu).
 • Čištění bazénů vysavačem.
 • Natírání (lavičky, ploty, zábradlí, ...).
 • Ruční čištění interiérů aut.
 • Drobné administrativní práce (skartace, balení, vkládání dokumentů do obálek, …).

Kontakt

Pokud máte zájem o zaměstnání v našem Sociálním podniku Klubák, z.ú., neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.