Projekt
SOCIÁLNÍ PODNIK KLUBÁK - BISTRO VRÁŽ
je spolufinancován Evropskou unií.

Historie podniku

Sociální podnik Klubák z.ú. byl založen v březnu 2016 za účelem zahájení sociálního podnikání v oblasti zajištění provozního zázemí provozovny pobytových sociálních služeb, přičemž hlavní myšlenkou a cílem bylo vytvoření sociálního podniku, který bude naplňovat všechny principy sociálního podnikání a stane se tak veřejně prospěšným podnikem. Hlavním cílem podniku je vytvoření nových pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce – zejména pro osoby se zdravotním postižením a zajištění odborné pomoci těmto osobám při jejich pracovní, ale i sociální integraci do společenského života. Sociální podnik dále naplňuje i další principy, mezi které lze uvést místní prospěch, environmentální kritéria, či reinvestici zisku do rozvoje podniku.

Sociální podnik Klubák z.ú. v současné době zaměstnává 7x HPP + 3x DPP osob, z toho 7 osob je se zdravotním postižením.

Vizí podniku je vytvořit udržitelný integrační sociální podnik, který bude ekonomicky soběstačný, konkurenceschopný a svou nabídkou služeb bude reagovat na aktuální trendy a poptávku v gastronomii (provoz bistra).

Cíle a výstupy projektu

Díky nákupu sousední nemovitosti a gastrovybavení budou služby sociálního podniku rozšířeny. Vznikne zde zcela nové bistro, jež v obci i širším regionu citelně chybí. Dále bude vybudováno nové gastro zázemí pro výrobu kvalitní nabídky občerstvení vyhovující hygienickým a bezpečnostním předpisům fungující i jako výrobna pro Bistro, Pojízdnou kavárnu KlubkoCafé a catering. Další prostory  budou sloužit k volnočasovým aktivitám (tvořivá dílna).
V provozním zázemí vznikne 5 nových pracovních míst, z toho 4 pro osoby se zdravotním postižením. Pracovní úvazky budou navýšeny o 3,2 úvazků, z toho o 2,4 úvazku pro OZP a 0,8 pro osobu mentora.
Vybudování bistra umožní nabídnout veřejnosti – zejména mladým rodinám a seniorům z Vráže a okolí  – možnost zdravého stravování, místo k setkávání, odpočinku a relaxaci a v neposlední řadě i možnost aktivního trávení volného času na integrovaných aktivitách (tvořivá dílna, zájezdy, pobyty aj.).

Vybudování bistra vč. zázemí právě v této nemovitosti dále umožní:

  • navázat na historii stávajícího fungování a spolupráce SP Klubák a NNO Klubíčko Beroun, z.ú.
  • i nadále využívat již vybavené prostory a zahradu
  • rozšířit kapacitu Tréninkového pracoviště
  • rozšířit nabídku pracovního uplatnění pro OZP
  • navázání neformálních „sousedských“ vztahů a integraci pracovníků s handicapem do většinové společnosti