Tréninkové pracoviště Klubák

Tréninkové pracoviště Klubák je určeno klientům, kteří mají zájem být v budoucnosti zaměstnáni na chráněných pracovních místech v našem Sociálním podniku Klubák, z.ú. nebo v jiných chráněných dílnách.

Tréninkové pracoviště Klubák

Službu poskytujeme v našem Centru péče o handicapované a aktivit pro všechny v Penzionu Klubíčko Vráž.

Cíl služby

Cílem je umožnit klientům, kteří mají zájem být v budoucnosti zaměstnáni např. v chráněné dílně, získat základní pracovní návyky a osvojit si jednoduché pracovní postupy - podle zájmu klienta a jeho specifických dovedností.

Cílová skupina

Mladiství a dospělí s různými typy a stupni zdravotního postižení ve věku 15 – 50 let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Provozní doba poskytování služby

  • Každý den včetně víkendů, svátků a prázdnin od 7:00 do 19:00 hod.
  • Klienti ambulantní formu Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a OZP využívají pravidelně každý týden -  dle rozpisu.

Metody práce s klientem

Klienti pravidelně každý týden dochází nebo dojíždí do Centra péče o handicapované a aktivit pro všechny (Penzion Klubíčko, Květnová 109, Vráž u Berouna) V případě zájmu mohou mít klienti zajištěno celodenní stravování a pitný režim. Sjednat si mohou i přespání v dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích v Penzionu Klubíčko Vráž (provozovatel Sociální podnik Klubák, z.ú.).

  • Zajištění úkonů dle § 31 vyhlášky č. 505/ 2006 Sb., které si klient nasmlouvá.

  • Klienti pracují pod vedením Job-asistenta a s jeho pomocí si osvojují základní pracovní návyky a nacvičují jednoduché pracovní činnosti v provozním zázemí Penzionu Klubíčko Vráž (nákupy potravin a příprava jednoduchých pokrmů studené i teplé kuchyně, úklidy společných prostor, praní a žehlení erárního prádla, péče o květinovou výzdobu a zahradu, údržbářské práce…). Podle svého zájmu se klienti zaměřují i na výrobu drobných dárkových předmětů, KnihoBudek aj. výrobků ze dřeva.

  • V rámci celoživotního vzdělávání klientů probíhá nácvik praktických dovedností – sebeobsluha a běžné domácí práce (stolování, příprava jídla a pití, hygiena, udržování pořádku v osobních věcech i ve společných prostorách, péče o osobní prádlo, …).

  • Klienty učíme pracovat s internetem, cestovat MHD, nakupovat a hospodařit s penězi, obstarávat své osobní záležitosti a snažíme se, aby byli aktivními účastníky všech jednání, kterých se jich týkají (lékaři, úřady, zajištění potřebných pomůcek, ...).

Dále nabízíme

  • Klientům a jejich rodinám poskytujeme základní sociální poradenství a pomáháme jim s vyřizováním různých záležitostí.

  • Dle dohody může klient využívat i nabízené fakultativní služby.

  • Dále můžeme klientovi zprostředkovat různé návazné služby institucí z našeho regionu.

Informace ke stažení

Kontakt

Vedoucí Tréninkového pracoviště
Monika Vaňková

mvankova@klubickoberoun.cz
+420 603 402 040

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.