Podpořte nás

Prostřednictvím naší neziskové organizace můžete pomoci
konkrétním dětem a dospělým se zdravotním postižením a jejich rodinám z vašeho okolí zlepšit život.

Službu poskytujeme v našem Centru péče o handicapované a aktivit pro všechny v Penzionu Klubíčko Vráž nebo na různých ubytovnách po celé ČR i v zahraničí.

Cíl služby

Cílem našich Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a OZP je pomocí široké nabídky vzdělávacích a volnočasových aktivit vytvářet uživatelům podmínky pro navazování přirozených sociálních kontaktů mimo rodinu, poskytnout uživateli prostor pro seberealizaci, posilovat jeho samostatnost a soběstačnost a pomoci mu maximálně rozvinout jeho potenciál s respektem k jeho potřebám.

Cílová skupina

Děti, mladiství, dospělí a senioři s různými typy a stupni zdravotního postižení ve věku 1 – 64 a více let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Provozní doba poskytování služby

Ambulantní forma

 • Každý den včetně víkendů, svátků a prázdnin od 7:00 do 19:00 hod.
 • Klienti ambulantní formu Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a OZP využívají pravidelně každý týden -  dle rozpisu.

Terénní forma

 • V předem stanovených termínech integrovaných volnočasových akcích organizovaných NNO Klubíčko Beroun, z.ú. (výlety, tábory a jiné pobyty).
 • Klienti se mohou přihlásit na nabízené akce dle vlastního výběru.

Metody práce s klientem

Klienti pravidelně každý týden dochází nebo dojíždí do Centra péče o handicapované a aktivit pro všechny (Penzion Klubíčko, Květnová 109, Vráž u Berouna) V případě zájmu mohou mít klienti zajištěno celodenní stravování a pitný režim. Sjednat si mohou i přespání v dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích v Penzionu Klubíčko Vráž (provozovatel Sociální podnik Klubák, z.ú.).
Během dne jsou klienti rozděleni do skupin podle svého zájmu a svých schopností. Každá skupina (cca 3 - 5 klientů) má během dne strukturovaný program přizpůsobený specifickým potřebám klientů.

 • Zajištění úkonů dle § 31 vyhlášky č. 505/ 2006 Sb., které si klient nasmlouvá.

Aktivizační programy

 • Klienti si z nabídky kroužků a terapií vyberou celodenní nebo polodenní program dle svého zájmu a pravidelně každý týden se tohoto programu účastní. Programy jsou zaměřeny na vzdělávání, nácvik praktických dovedností, sebeobsluhy, zlepšení motoriky a fyzické kondice klienta, rozvoj sociálních dovedností a dalších schopností.
 • V rámci celoživotního vzdělávání klientů probíhá nácvik praktických dovedností – sebeobsluha a běžné domácí práce (stolování, příprava jídla a pití, hygiena, udržování pořádku v osobních věcech i ve společných prostorách, péče o osobní prádlo, …).
 • Klienty učíme pracovat s internetem, cestovat MHD, nakupovat a hospodařit s penězi, obstarávat své osobní záležitosti a snažíme se, aby byli aktivními účastníky všech jednání, kterých se jich týkají (lékaři, úřady, zajištění potřebných pomůcek, ...).
 • Nabízíme řadu integrovaných volnočasových aktivit a pobytů pro samotné klienty, zdravě děti a  pro rodiny s postiženými i zdravými dětmi.

Tréninkové pracoviště Klubák

 • Klienti, kteří mají zájem být v budoucnosti zaměstnáni na chráněných pracovních místech v našem Sociálním podniku Klubák, z.ú. nebo v jiných chráněných dílnách, pracují pod vedením Job-asistenta v Tréninkovém pracovišti Klubák, kde si osvojují základní pracovní návyky a jednoduché pracovní činnosti v provozním zázemí Penzionu Klubíčko Vráž (nákupy potravin a příprava jednoduchých pokrmů studené i teplé kuchyně, úklidy společných prostor, praní a žehlení erárního prádla, péče o květinovou výzdobu a zahradu, údržbářské práce…). Podle svého zájmu se klienti zaměřují i na výrobu drobných dárkových předmětů, KnihoBudek, ptačích budek aj. výrobky ze dřeva.

Dále nabízíme

 • Klientům a jejich rodinám poskytujeme základní sociální poradenství a pomáháme jim s vyřizováním různých záležitostí.

 • Dle dohody může klient využívat i nabízené fakultativní služby.

 • Dále můžeme klientovi zprostředkovat různé návazné služby institucí z našeho regionu.

Informace ke stažení

Kontakt

Vedoucí sociálních služeb
Mgr. Barbora Strnadová

info@klubickoberoun.cz
+420 601 097 477

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.