Odlehčovací služby

Na dočasnou dobu můžeme převzít veškerou péči o dítě, dospělého či seniora se zdravotním postižením a jeho blízkým tak umožnit odpočinek nebo čas na vyřízení svých záležitostí. 

Službu poskytujeme v našem Centru péče o handicapované a aktivit pro všechny v Penzionu Klubíčko Vráž.

Cíl služby

Cílem našich Odlehčovacích služeb je nabídnout na přechodnou dobu pečujícím osobám časový prostor, který mohou využít podle svých potřeb, a zajistit po tuto dobu jejich blízkému se zdravotním postižením či seniorovi komplexní odbornou péči, nabídnout mu atraktivní program a umožnit mu kontakty s dalšími postiženými i zdravými lidmi.

Cílová skupina

Děti, mladiství, dospělí a senioři s různými typy a stupni zdravotního postižení ve věku 1 – 64 a více let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Provozní doba poskytování služby

Ambulantní forma:

 • Každý den víkendů, svátků a prázdnin od 7:00 do 19:00 hod.
 • Klienti mohou Odlehčovací služby využívat pravidelně dle rozpisu i nárazově - dle aktuálních potřeb a předchozí dohody s poskytovatelem.

Pobytová forma:

 • Celoroční nepřetržitý provoz včetně víkendů, svátků a prázdnin.
 • Klienti mohou Odlehčovací služby využívat pravidelně dle rozpisu i nárazově - dle aktuálních potřeb a předchozí dohody s poskytovatelem.

Metody práce s klientem

Klienti pravidelně i nepravidelně dochází, dojíždí nebo jsou dle potřeb ubytováni v Centru péče o handicapované a aktivit pro všechny (Penzion Klubíčko, Květnová 109, Vráž u Berouna) v dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích a mají zajištěno celodenní stravování a pitný režim.
Během dne jsou klienti rozděleni do skupin podle svého zájmu a svých schopností. Každá skupina (cca 3 - 5 klientů) má během dne program přizpůsobený specifickým potřebám klientů.
 • Zajištění úkonů dle § 10 vyhlášky č. 505/ 2006 Sb., které si klient nasmlouvá.
 • Nezbytná podpora ke zvládnutí úkonů péče o svou osobu, pomoc nebo dohled při běžných denních činnostech klienta, zajištění jeho bezpečí, stravování, pitného režimu a hygieny, tepelné pohody a individuálního denního režimu.
 • Atraktivní program přizpůsobený specifickým potřebám a schopnostem klientů, nabídka terapií a různých forem aktivit a činností (rukodělné práce, výtvarné činnosti, zpívání, čtení, hry a soutěže, vycházky a výlety apod.).

Dále nabízíme

 • Nabízíme řadu integrovaných volnočasových aktivit a pobytů pro samotné klienty, zdravě děti a  pro rodiny s postiženými i zdravými dětmi.

 • Klientům a jejich rodinám poskytujeme základní sociální poradenství a pomáháme jim s vyřizováním různých záležitostí.

 • Dle dohody může klient využívat i nabízené fakultativní služby.

 • Dále můžeme klientovi zprostředkovat různé návazné služby institucí z našeho regionu.

Informace ke stažení

Kontakt

Vedoucí sociálních služeb
Mgr. Barbora Strnadová

info@klubickoberoun.cz
+420 601 097 477

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.