Realizované projekty

... aneb " v Klubáku se stále něco děje".

2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2011 - 2013  |  1997 - 2011  |  DLOUHODOBÉ

Projekty realizované v roce 2022

Projekty realizované v roce 2018

Rozšíření kapacit a nabídka nových aktivizačních činností

Nadace Globus Lepší svět 2018 (50.000 Kč) a Lékárna dr. Max (30.000 Kč) podpořily náš projekt "Zajištění dopravy a částečná úhrada vstupného na integrované volnočasové aktivity". Díky této podpoře mohli naši klienti pravidelně vyrážet na statek Bílá stáj za zvířaty a na různé další výlety a nově i na bowling, do solné jeskyně a na ozdravné tábory do Štúrova a do Kořenova v Jizerských horách.

Pořízení pojízdného zvedáku a dalších pomůcek pro bezpečný přesun imobilních osob

Díky příspěvku Nadace Charty 77 - Konto Bariéry (25.000 Kč) , Výboru dobré vůle - Nadaci O. Havlové (20.000 Kč) a řady dalších dárců jsme pořídili pojízdný zvedák, toaletní židli, otočnou podložku do auta a další pomůcky pro bezpečný přesun klientů.

Rozšíření kapacit a činností Tréninkového pracoviště

Nadace ČEZ/ Pomáhej pohybem podpořila náš projekt na rozšíření činností tréninkového pracoviště částkou 80.000 Kč. Finanční příspěvek byl použit na nákup kávovaru a mobilního stánku „na míru“. 
Cílem projektu je rozšíření činností Tréninkového pracoviště o tvořivou dílnu s kuchyňkou a pojízdnou kavárnu s prodejem výrobků našich klientů. Díky tomu byla zvýšena kapacita našeho Tréninkového pracoviště ze stávajících 3 klientů na 10.
V Tvořivé dílně a kuchyňce vyrábí klienti produkty do pojízdné kavárny (sladké i slané pečivo, sypané čaje a vonné soli, ručně vyráběná mýdla a svíčky a jiné drobné dárkové předměty, …) a dárkově je balí.
V pojízdné kavárně připravují klienti zákazníkům kávu. Ta je v některých dnech podávána zdarma - za příslib vykonání dobrého skutku. Výrobky z Tvořivé dílny jsou zákazníkům nabízeny k zakoupení pro následné konání dobrých skutků a jako dárky pro jejich blízké.
Rozšíření činností Tréninkového pracoviště napomohlo klientům nalézt nové možnosti seberealizace a zažít pocity úspěchu a uspokojení z práce. Osvojují si nové pracovní postupy a připravují se tak na budoucí zaměstnání v našem Sociálním podniku Klubák, z.ú.

Pronájem nových prostor pro Tvořivou dílnu, cvičnou kuchyňku, hernu a kanceláře

Na podzim nám přibyli noví klienti – absolventi praktických škol a tak jsme pronajali v Berouně (U Archivu 156) prostory.
Zde vznikla Tvořivá dílna, ve které klienti vyrábí krásné dárkové předměn a a cvičná kuchyňka, kde pečou sladké a slané pečivo.
Produkty pak jsou k dostání v naší pojízdné kavárně KlubkoCafé spolu s dobrou kávou a teplými oplatkami, které zákazníkům připravují klienti Klubíčka.

Projekty realizované v roce 2017

Oslavy 20. narozenin Klubíčka a natočení pořadu Klíč

V dubnu 2017 jsme koncertem Petry Černocké oslavili 20 let našeho fungování a při té příležitosti natočila Česká televize reportáž o naší činnosti do pořadu Klíč - https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/dily/?filtr=klub%C3%AD%C4%8Dko
Naše dvacetiny podpořila Nadace Divoké husy, která zdvojnásobila výtěžek naší slavnostní akce do výše 60 000 Kč.
Celý výtěžek byl použit na rekonstrukci podkroví Penzionu Klubíčko Vráž tak, aby vyhovovalo hygienickým a požárním předpisům.
Po rekonstrukci byla zvýšena kapacita pobytových služeb z 6 lůžek na 13.

Rekonstrukce podkroví a rozšíření kapacity pobytových služeb

Díky podpoře řady nadací a dárců proběhla v Penzionu Klubíčko rekonstrukce podkroví, kde jsme vybudovali nové pokoje a koupelny, nahradili dřevěné obložení protipožárním sádrokartonem a instalovali venkovní požární schodiště. Těmito úpravami jsme vyhověli požárním a hygienickým předpisům a po rekolaudaci jsme zvýšili počet lůžek Týdenního stacionáře, Odlehčovacích služeb a ubytování s nepřetržitým celoročním provozem pro děti i dospělé s těžkým postižením ze stávajících 6 na 13 lůžek a 4 přistýlky. Menší pokoje dopřejí klientům i více soukromí.
Rekonstrukci podkroví, vybudování požárního schodiště a terénní úpravy podpořila firma Amazon/ Hlasování zaměstnanců částkou 83.388 KčNadace Charty 77 - Konto Bariéry částkou 50.000 Kč, Výbor dobré vůle - Nadaci O. Havlové (30.000 Kč), Fond pomoci Siemens (80.000 Kč) a mnoho dalších dárců.

Přístavby multifunkční místnosti a rozšíření kapacity ambulantních služeb

Díky výtěžku Adventních koncertů České televize 2016 a podpoře mnoha dalších dárců jsme přistavili v přízemí novou multifunkční místnosti, kde probíhají pracovní a volnočasové aktivity a terapie.
V přístavbě vznikl prostor pro společné činnosti, a to umožnilo zvýšit kapacitu ambulantních služeb a uspokojit tak poptávku nových klientů po pravidelných aktivizačních činnostech a volnočasových aktivitách.

Rozšíření služeb o další aktivity

Po dobu rekonstrukce a nutného omezení provozu našeho penzionu jsme klientům ve spolupráci s jinými organizacemi nabídli tábor Třemošné a v Mrákotíně. A sami jsme zorganizovali dva tábory ve Štúrovu a jeden podzimní pobyt v Třemošné – za podpory finančního příspěvku Nadace ČSOB/ Pomáháme regionům ve výši 46.100 Kč. Klientům se cestování zalíbilo, a tak hodláme tábory a pobyty organizovat i nadále.
Dále jsme rozšířili nabídku našich služeb o pravidelné „Víkendovky s výletem“, kde pravidelně dva víkendy v měsíci vyjíždíme se skupinou klientů na různá místa – do přírody, na památeční místa, za kulturou i na sportovní turnaj.
Rozšíření našich služeb podpořila i Nadace Agrofert částkou 100.000 Kč.

Vzdělávání pracovníků Klubíčka

Nadace GSK podpořila vzdělávání našich pracovníků v oblasti alternativní komunikace a bazální stimulace částkou 59.900 Kč.

Zajištění prostor a financování poskytovaných služeb

Velkým úspěchem je pro nás i to, že po 4 letech jednání s politiky a úředníky Středočeského kraje se nám podařilo prokázat prospěšnost našich služeb a získat dotace navýšené o více jak dvojnásobek oproti minulým rokům. To nám umožnilo posílit tým pracovníků přímé péče o odborníky s vysokoškolským vzděláním.
Za další úspěch považujeme i to, že se nám podařilo získat úvěr od České spořitelny na odkoupení domu na Vráži, kde provozujeme naše pobytové a ambulantní služby. Banka nás vyhodnotila jako stabilní firmu a poskytla nám úvěr ve výši 3. 735.000 Kč. Splátky úvěru jsou ve stejné výši, v jaké jsme dosud hradili pronájem, takže nedochází k vyššímu finančnímu zatížení naší organizace.

Klubíčko v České televizi

Česká televize natočila v Klubíčku dvě reportáže věnované využití peněz z "Adventních koncertů České televize 2016" , díky nimž v roce 2017 Klubíčko přistavovalo novou multifunkční místnost pro pracovní činnosti, volnočasové aktivity a terapie klientů.
Zde naleznete Záznam koncertu
Dne 15. 4. 2018 bylo odvysíláno na ČT1 „Rozdělení konta Adventních koncertů“.
Dne 18. 11. 2017 byla odvysílána na ČT1 „Vzpomínka na Adventní koncerty“.
Dále Česká televize natočila o Klubíčku 20i-minutový pořad Klič, který byl uveden ve středu 4. října 2017 v 15:40 hodin na ČT2.

Projekty realizované v roce 2016

 • Přístavba multifunkční místnosti, rekonstrukce podkroví Penzionu Klubíčko Vráž

  • Pro rozšíření kapacit našich služeb a činností klientů potřebujeme v našem Penzionu Klubíčko Vráž přistavit další místnost, ve které bude dílna pro pracovní a výtvarné činnosti klientů a společenský a relaxační koutek. A také zrekonstruovat podkroví tak, aby vyhovovalo hygienickým a požárním předpisům.

  • S projektem "Rozšíření kapacity služeb bezbariérového Penzionu Klubíčko Vráž - 2. etapa" jsme uspěli jsme ve výběrovém řízení na Adventní koncerty České televize a zařadili se tak mezi 104 vybraných organizací z celé ČR, které byly během 26 let fungování této sbírky podpořeny. Během našeho koncertu dárci zaslali úžasných 1.582.674 Kč, ale sbírka probíhala až do 15. 2. 2017. Po jejím ukončení Klubíčko získalo 2.052.010,80 Kč.
   Záznam koncertu naleznete zde.

  • Dále náš projekt na přístavbu a rekonstrukci podpořil klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Vánek, z.ú. z Náchoda částkou 85.000 Kč a Nadace GCP částkou 100.000 Kč a mnoho dalších dárců.

  • Budovat a rekonstruovat začneme na jaře 2017. Díky této podpoře bude možné rozšířit zázemí pro klienty a zvýšit kapacitu poskytovaných služeb.

 • Nákup a instalace stropního zvedacího systému Erilans

 • Rozšíření nabídky fakultativních služeb o pravidelné celoživotní vzdělávání klientů a terapie

  • Díky příspěvku Nadace Jedličkova ústavu ve výši 20.000 Kč jsme mohli rozšířit nabídka fakultativních služeb o pravidelné celoživotní vzdělávání klientů a terapie.

 • Poskytování Odlehčovacích služeb klientům z celé ČR

  • Naše Odlehčovací pobyty využívají pravidelně klienti z celé ČR. Službu však financuje pouze Středočeský kraj. Klientům z jiných krajů pomohla služby financovat Nadace Agrofert částkou 75.000 KčNadace Dětský mozek částkou 15.000 Kč. Díky těmto příspěvkům jsme mohli poskytnout Odlehčovací služby 30 klientům z celé ČR.

Projekty realizované v roce 2015

 • Vybudování relaxačního koutku pro snoezzelen

  • V Penzionu Klubíčko Vráž jsme díky výtěžku ze sběru plastových víček v Rehabilitačním ústavu Kladrubydíky mnoha dárců a z výtěžku veřejné sbírky vybudovali relaxační koutek pro multismyslovou terapii snoezzelen. Místnost je zatemněná tak, aby klienti mohli sledovat speciální světelné obrazce promítané na stropě, vodní sloup s bublinkami a rybičkami a řadu dalších světelných efektů. Dále si zde klienti mohou užívat příznivých účinků aromaterapie a poslouchat relaxační hudbu - například zpěv ptáků či zvuky moře.
 • Bezbariérové úpravy automobilu Dacia Dokker

 • Automobil pro asistovanou dopravu Dacia Dokker

  • Reklamní agentura Kompakt spol. s.r.o. - Českomoravská reklamní agentura, Poděbrady získala formou reklam finanční prostředky na zakoupení automobilu Dacia Dokker pro naši neziskovou organizaci Klubíčko.
  • Automobil je speciálně upraven pro převoz imobilních osob a využíván pro asistovanou přepravu klientů se zdravotním postižením - zejména klientů Penzionu Klubíčko Vráž, kteří tak mohou využívat síť návazných služeb (např. rehabilitace, bazén, solná jeskyně), jezdit na výlety, kulturní a sportovní akce apod., což napomůže jejich další integraci do většinové společnosti.
  • Svoz umožní využívání našich služeb i těm klientům, kteří mají zájem o ambulantní formy našich služeb, terapie a kroužky.
  • Pro další zájemce bude možno zajistit kromě dopravy i osobní asistenci (např. doprovod k lékaři a při obstarávání dalších osobních záležitostí).

Projekty realizované v roce 2014

 • Oprava zvedáků pro přesun imobilních klientů

 • Vybudování Penzionu Klubíčko Vráž - 1 etapa

  • Díky podpoře 64 dárců a aktivní pomoci 16 dobrovolníků se nám podařilo během 11 týdnů na Vráži u Berouna vybudovat částečně bezbariérový Penzion Klubíčko s kapacitou 13 lůžek + 4 přistýlky. Toto zařízení je jedinečné tím, že CELOROČNĚ poskytuje komplex registrovaných sociálních služeb, terapií a integrovaných volnočasových aktivit dětem, mladistvým a dospělým s těžkým zdravotním postižením v malém penzionu rodinného charakteru s vysokým důrazem na individuální potřeby klientů. Služby soustředěné v tomto penzionu střídavě využívá cca 45 klientů z celé ČR.

Projekty dlouhodobé - od r. 2013

Beroun - Město bez bariér

Tento projekt realizujeme od roku 2013. Cílem projektu je zmapování architektonických bariér v městě Beroun, které znemožňují imobilním osobám samostatné vyřizování osobních záležitostí, využívání občanské vybavenosti, omezují jejich možnost vzdělávání a pracovního uplatnění a možností využívání volnočasových aktivit. Informace o přístupnosti objektů pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou zveřejněny v interaktivní mapě.

Město Beroun tento projekt podporuje dotacemi ve výši:

2013 2014 2015 2016 2017 2018
65.000 Kč 50.000 Kč 60.000 Kč 60.000 Kč 40.000 Kč 40.000 Kč

Charitativní akce "Tetín pro Klubíčko"

Tento projekt realizujeme od roku 2013. V rámci tohoto projektu pořádáme ve spolupráci s Vinotékou Tetín čtyři akce pro veřejnost: jarní a podzimní Tetín pro Klubíčko, v červenci CRUISE SUMMER DAY (Netradiční setkání nejen amerických vozů), v listopadu Setkání k 17. listopadu (happening u příležitosti připomenutí svobodně prožitých let - ohňostroj, opékání buřtů)". Cílem projektu je obohatit společenský a kulturní život občanů Tetína a širší veřejnosti o volně přístupné kulturně-společenské akce pro děti i dospělé a vytvořit příležitost prezentovat činnost neziskových a veřejně prospěšných organizací působících přímo v obci Tetín nebo regionu Berounsko a podpořit jejich veřejně prospěšné projekty.
Obec Tetín tento projekt podporuje dotacemi ve výši:

2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.000 Kč 12.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb

Tento projekt realizujeme od roku 2013. Cílem projektu je zajištění finančních prostředků na poskytování registrovaných sociálních služeb. 

MPSV a Středočeský kraj tento projekt podporuje dotacemi ve výši:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MPSV 1.941.000 Kč 1.802.000 Kč
Středočeský kraj 2.547.400 Kč 2.879.300 Kč 4.598.100 Kč 7.852.900 Kč 8.578.000 Kč

Projekty realizované v období 2011 - 2013

Rok 2012

 • Zpracování investičního projektu na vybudování bezbariérového penzionu. V něm budou moci nárazově i celoročně bydlet lidé se zdravotním postižením a budou zde zaměstnáni dospělí se zdravotním postižením a pečující osoby.

Rok 2011

 • Zapojení do vzdělávacího projektu Nadace NESsT, která učí neziskové organizace posoudit podnikatelské nápady pro sociální podnikání a vybrat z nich ty, které budou opravdu přínosné a konkurenceschopné, aby neziskovky nebyly tolik závislé na státních dotacích.
 • Vzdělávání v sociálním podnikání v organizaci Start UP, která nám také bude připomínkovat naše projekty, popř. nás propojí s donátory a odborníky.
 • Zapojení do projektu Vodafon „Rozjezdy roku“, kde byl náš projekt na vybudování bezbariérového penzionu, v němž budou moci nárazově i celoročně bydlet lidé se zdravotním postižením a budou zde zaměstnáni dospělí se zdravotním postižením a pečující osoby, nominován do užšího výběru Středočeského kraje.
 • Účast v projektech, ze kterých byly dotovány mzdové náklady našich pracovníků
ESF - projekt č. CZ.1.04/2.1.01/74.00020 
"Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby"
1. 1. 2013 - 28. 2. 2014 336.000 Kč
ESF - projekt č. CZ.1.04./1.1.00/82.00010 
"Vzdělávejte se pro růst! - pracovní činnosti"
16. 12. 2013 - 15. 12. 2014 300.000 Kč

ESF - projekt č. CZ.1.04/3.3.05/75.00264 
"Umělecká řemesla- nástroj pro návrat osob ve věku 50+ na trh práce"

20. 5. 2013 - 19. 11. 2013 40.000 Kč

Projekty našeho týmu realizované v období 1997 - 2011

Aktivity realizované v době našeho působení v řídících orgánech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. – Klub Klubíčko Beroun, na něž navazujeme:

 • 12. dubna 1997

  • 24 rodin s postiženými dětmi založilo berounský klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubíčko Beroun.

 • 1997 – 2000

  • Organizování akcí pro rodiny s postiženými dětmi, vzdělávání rodičů postižených dětí (přednášky odborníků, besedy apod.), zajištění informací pro rodiny s postiženými dětmi.

 • Podzim r. 2000

  • Založení Informačního centra Naděje v budově Medicentra, zaměstnání prvního placeného zaměstnance.

 • 2001 – 2003

  • Rozšíření stávajících aktivit o poskytování sociálních služeb – poradny pro rodiny s postiženými dětmi, osobní asistenci pro postižené děti ve školách, pořádání táborů pro samotné postižené děti a děti s dlouhodobými zdravotními problémy.

 • 2003 – 2006

  • Přestěhování do větších prostor a rozšíření stávajících činností o terapie, pravidelné volnočasové aktivity pro postižené děti (kroužky), pořádání integrovaných víkendových pobytů a táborů pro samotné postižené, dlouhodobě nemocné i zdravé děti.

 • 1. 5. 2006 - 30. 4. 2008

  • Zpracování a realizace projektu „Rozšíření sociálních služeb Integračního centra Klubíčko“, který byl podpořen z programu SROP částkou 19.795.059,56 Kč.

  • Realizací projektu se podařilo rozšířit činnosti IC KLUBíčko Beroun a vrátit na trh práce osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a vytvořit nová pracovní místa pro zdravotně postižené a další osoby ohrožené sociálním vyloučením, které ztratily nebo vůbec neměly pracovní návyky.

 • 14. 6. 2006 – 13. 6. 2007

  • Zpracování a realizace projektu „Prevence Syndromu vyhoření u pečující osoby”, který byl podpořen z programu: Blokový grant pro NNO finančních mechanismů EHP/Norska částkou 55.501 €.

  • Realizací projektu se podařilo poskytnout pečujícím osobám čas k regeneraci sil, aktivnímu i pasivnímu odpočinku, relaxaci a nabídnutí možnosti vzdělávání a dalšímu zapojení do běžného života apod. jako prevenci syndromu vyhoření.

 • 21. 8. 2006 - 20. 2. 2008

  • Zpracování a realizace projektu „Zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením, zajištění vzdělávacích programů, rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb IC Klubíčko”, který byl podpořen z programu: OP RLZ částkou 600.000 Kč.

  • Realizací projektu se podařilo zajistit vzdělávání pro pečující osoby a zdravotně postižené lidi v oblasti získání pracovních návyků počítačové gramotnosti a komunikačních dovedností, zajistit vzdělávání manažerského týmu v oblasti týmové spolupráce a nastavení vnitřních procesů organizace.

 • 1. září 2006 - dosud

  • Otevření a provozování Integračního centra KLUBíčko v Komunitním centru Beroun.

 • Září 2009

  • Z finančních a organizačních důvodů dochází k oddělení volnočasových aktivit od sociálních služeb. Vzniká nový klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, .o.s. Uzlík Beroun jako rodičovské sdružení fungující na dobrovolnické bázi, který přebírá od Klubíčka pořádání volnočasových aktivit pro děti, mladistvé i dospělé se zdravotním postižením.

  • V ARPZPD v ČR, o.s. – Klubu Klubíčko Beroun zůstávají zaměstnanci organizace a klub se zaměřuje na poskytování sociálních služeb

 • 2009 – 2010

  • Zapojení do projektu KPMG ROK společně - KROK dopředu - vítězství v hlasování zaměstnanců KPMG naší organizaci přineslo roční spolupráci a možnost vzdělávání a konzultací s odborníky z této renomované firmy.

 • K 31. 5. 2011 disponovala Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klub Klubíčko Beroun majetkem v pořizovací ceně cca 3.500.000 Kč a Rezervním fondem ve výši cca 940.000 Kč.

 • V období 12. 4. 1997 - 31. 5. 2011 Klubíčko čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši 21.250.000 Kč a realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů. 

  • Výstupem těchto projektů bylo vybudování Integračního centra Klubíčko (v budově Komunitního centra Beroun, Bezručova 928), kde

  • Klubíčko poskytovalo komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům ročně a zaměstnávalo cca 50 osob.

  • Od 1. 2. 2012 toto zařízení v Komunitním centru Beroun provozuje společnost Dobromysl, o. p. s. (IČ 24198412, sídlo Bezručova 928, 266 01  Beroun). Představiteli společnosti Dobromysl o. p. s. jsou bývalí zaměstnanci ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun, kterým se podařilo prosadit změny ve vedení organizace a převést toto fungující zařízení do své nově vzniklé o. p. s.

  • V červnu roku 2014 ukončila Dobromysl o.p.s. provoz jediného Týdenního stacionáře v našem regionu a omezila i provoz pobytových odlehčovacích služeb na cca 30 dnů v roce.

  • Bylo tak zrušeno jediné pobytové zařízení v našem regionu, které více jak 8 let poskytovalo péči imobilním klientům s těžkým kombinovaným postižením.

  • Klienti s těžkým zdravotním postižením tak přišli o své zázemí, které pro ně jejich rodiče vybudovali.

Výsledky spolupráce s jinými subjekty v době našeho působení v jejích orgánech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. – Klub Klubíčko Beroun

 • 1999
  • Spolupráce při vzniku speciální třídy pro děti s nejtěžším postižením při Mateřské škole Pod Homolkou v Berouně, zajištění finančních prostředků na vybavení třídy pomůckami
 • 1999
  • Akce Laik - zorganizování celorepublikové ankety s cílem přizpůsobit kompenzační pomůcky zdravotně postiženým dětem. Od roku 2002 jsou i díky přispění Klubíčka na trhu k dostání výrobky upravené pro potřeby těžce postižených dětí hrazené zdravotními pojišťovnami
 • 2001 – 2007
  • Prosazování legislativních změn zlepšujících život zdravotně postižených a jejich rodin
 • 2003
  • Spolupráce při přípravě podmínek pro poskytování služeb z řad nestátních neziskových organizací na území Středočeského kraje. V říjnu 2003 vznikla Asociace nestátních neziskových organizací poskytujících na území Středočeského kraje sociální, sociálně-zdravotnické a vzdělávací služby, která mimo jiné zprostředkovává komunikaci mezi krajským úřadem a neziskovými organizacemi.
 • 2004 – 2006
  • Spolupráce s Odborem sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu v Berouně v oblasti koordinace procesu přípravy Komunitního plánování sociálních služeb města Berouna (KPSS), zmapování potřeb občanů, zpracování mapy služeb a adresáře poskytovatelů (2004), iniciování vzniku pracovního místa koordinátora KPSS – toto pracovní místo bylo zřízeno od března 2006).
 • 2005
  • Spolupráce s Městem Beroun při přípravě projektu výstavby Komunitního centra, aktivace partnerů projektu a dalších poskytovatelů sociálních služeb
 • 2006 – dosud
  • Činnosti v Koordinační skupině Komunitního plánu sociálních služeb Města Beroun