Beroun - Město bez bariér

Využijte praktických zkušeností našich konzultantů a pomozte zpřístupnit veřejné budovy osobám se sníženou schopností pohybu a prostorové orientace.

Cíl projektu

Cílem projektu je zmapování architektonických bariér v městě Beroun, které znemožňují imobilním osobám samostatné vyřizování osobních záležitostí, využívání občanské vybavenosti, omezují jejich možnost vzdělávání a pracovního uplatnění a možností využívání volnočasových aktivit.

Výstupy budou použity pro zpracování projektů města Beroun, veřejných institucí i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti v oblasti odstraňování architektonických bariér.

Širším cílem je zvýšení kvality života obyvatel města Beroun, a to zejména zdravotně handicapovaných a osob se sníženou schopností pohybu a orientace, prostřednictvím odstranění technických, architektonických a informačních bariér, což jim umožní snadnější pohyb po městě, zvýší jejich samostatnost, soběstačnost a nezávislost a umožní jim tak plně se zapojit do občanského života.

Informace o zmapovaných objektech naleznete zde

Každá zmapovaná budova označena piktogramem „vozíčkář“ nebo „vozíčkář s doprovodem“.
Mapa tak umožňuje lidem se zdravotním handicapem, seniorům ale i rodinám s dětmi na kočárku zjistit, zda pro ně je objekt dostupný bez pomoci, nebo jestli naopak pomoc druhé osoby budou potřebovat, případně, že se do objektu nedostanou vůbec.
 • V roce 2013 byl projekt podpořen Městem Beroun částkou 65.000 Kč.
  • V rámci projektu bylo roce 2013 zmapováno 29 objektů:
   • Městský úřad Beroun, Husovo nám/ Městský úřad Beroun a Státní zastupitelství Beroun, Politických vězňů/ Městský úřad Beroun a ÚP, Pod Kaplankou/ Městský úřad Beroun a Policie ČR, Tyršova/ Penzion pro seniory/ Městská knihovna Beroun Centrum/ Veřejné WC/ OSSZ Beroun, Okružní/ ÚP Beroun, Okružní/ FÚ Beroun, Tyršova/ Okresní soud Beroun/ Katastrální úřad/ Pošta Beroun – Centrum/ Medicentrum Beroun, Politických vězňů/ Nemocnice Beroun Závodí/ BeMed Beroun/ Derma_MUDr. Táborská/ Lékárna, Husovo nám/ Banka/ Česká spořitelna/ Banka/ ČSOB/ Banka/ Raiffaissen bank/ Banka/ Uni Credit bank/ Pojišťovna/ Česká pojišťovna + boční vchod/ Pojišťovna/ VZP/ Pojišťovna/ ČPZP/ Pojišťovna/ Kooperativa/ Zastávky BUS/ Wagnerovo nám./ Zastávky BUS/ Plzeňská brána/ Zastávky BUS/ U Černého koně
 • V roce 2014 byl projekt podpořen Městem Beroun částkou 50.000 Kč.
  • V rámci projektu bylo roce 2014 zmapováno 20 objektů:
   • Železniční nádraží – Beroun, Železniční nádraží – Beroun Závodí, Aquapark, Zimní stadión, Muzeum Českého krasu, Kostel na Seydlově náměstí, Kostel na Husově náměstí, Zábranský kostel, Plzeňská brána, Pražská brána, Galerie Duslova vila, Městské kino, Komunitní centrum (všechny instituce), Domov důchodců, Medvědárium, Městský hřbitov, Kaple u Městského hřbitova, Katastrální úřad, Budova odloučeného pracoviště ul. Politických vězňů, Městská knihovna
 • V roce 2015 byl projekt podpořen Městem Beroun částkou 60.000 Kč
  • V rámci projektu bylo roce 2015 zmapováno 23 objektů a 2 trasy:
   • Česká pošta/ Sídliště, Knihovna/ Sídliště, Městské informační centrum (nové prostory), Muzeum berounské keramiky (nové prostory), Parkovací dům (nový objekt), Parkovací dům/ Česká spořitelna (přestěhováno), Parkovací dům/ Kooperativa (přestěhováno), Parkoviště ÚP Beroun/ Okružní, Rehabilitační nemocnice Beroun (nové prostory), Záchranná služba Beroun, Zastávka BUS/ Brožíkova, Zastávka BUS/ Delvita 2x, Zastávka BUS/ Eternitka 2x, Zastávka BUS/ Hlinky 2x, Zastávka BUS/ Hostímská 2x, Zastávka BUS/ Linde Frigera, Zastávka BUS/ Nemocnice areál, Zastávka BUS/ Sídliště 2x, Zastávka BUS/ U Slavaše, Zastávka BUS/ U Zelených 2x, Zastávka BUS/ Wagnerovo nám. 2x, Zastávka BUS/ Závod PAL, Zastávka BUS/Velké sídliště 2x
   • Trasa Centrum - Zelená poliklinika/ Přechody, Trasa Pod Homolkou - Palouček/ Přechody
 • V roce 2016 byl projekt podpořen Městem Beroun částkou 60.000 Kč
  • V rámci projektu bylo v roce 2016 zmapováno 11 objektů a 24 ulic a zrevidováno 8 objektů zmapovaných v minulých letech.
  • Zmapované objekty:
   • Ambulance Lékařský dům Plzeňská, Lékařský dům ulice Havlíčkova, Železniční přejezdy Beroun-Závodí, Gymnázium Joachyma Barranda, SOU a SOŠ Hlinky, 3 ZŠ Wágnerovo náměstí, Komerční banka – Husovo náměstí, Moneta Money bank – ulice Havlíčkova, O2 – tel. operátor, Vodafone – tel. operátor, T –mobile – tel. operátor
  • Zmapované ulice:
   • Kolářská, Palackého, Kostelní, Hornohradební, Slapská, Pivovarská, Na Klášteře, Havlíčkova, Česká, Čertovka, Na Příkopě, Hradební, Na Parkáně, V Pražské bráně, Karly Machkové, U Stadionu, Na Ostrově, Zborovské nábřeží, Úzká, Vrchlického, Brožíkova, Pražská, Politických vězňů, Husovo náměstí, Seydlovo náměstí, nám. Joachyma Barranda
  • Revize objektů mapovaných v letech 2013 – 2015
   • Česká pojišťovna, Informační centrum Beroun, Letní kino Beroun, Medvědárium, Městká hora, Městský úřad Beroun – Husovo náměstí, Parkovací dům u Černého koně, ZZS – lékařská pohotovost pro dospělé, RNB – Rehabilitační nemocnice Beroun
  • Výstupy pro majitele objektů k předání 2017
   • Česká pojišťovna, Česká spořitelna + BLUE, Informační centrum Beroun, Kooperativa U Černého koně, Kostel sv. Jakuba, Mědvědárium, Městská hora, Městské kino Beroun, Městský úřad Beroun – Husovo náměstí, Parkovací dům u Černého koně, RNB – Rehabilitační nemocnice Beroun, Zimní stadion Beroun, ZZS – lékařská pohotovost pro dospělé, Medicentrum Beroun, Tipsport Laguna – Aquapark Beroun

O projektu "Beroun - Město bez bariér"

Město Beroun disponuje plnou občanskou vybaveností, řada objektů však je nepřístupná pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace z důvodů bariérového přístupu, nevyhovujícího prostorového či sociálního zázemí nebo komunikacím v okolí. V Berouně neexistuje žádný přehled ani označení bezbariérově přizpůsobených objektů a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace si tak musí bezbariérovost ověřovat přímo v praxi, což přináší řadu specifických rizik. Klubíčko Beroun, z.ú.. tak v rámci projektu Beroun - Město bez bariér mapuje od roku 2013 bariéry v Berouně a snaží se tak zjednodušit život imobilním osobám.

Jsme rádi, že se touto problematikou Město Beroun zabývá a finančně podporuje základní průzkum terénu. Dává tak smysluplnou práci lidem se zdravotním postižením a pečujícím osobám. Nutno podotknout, že někteří pracovníci dělají tuto činnost zdarma jako dobrovolníci. Motivací pro ně je pomoc ostatním.

Metodika

Praktický průzkum terénu zajišťují týmy složené vždy z 1 vozíčkáře a 1 osobního asistenta, kteří ověřují dostupnost veřejných budov a jiných objektů i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti od nejbližšího parkoviště vyhrazeného pro invalidy a od nejbližší zastávky MHD k budově, dále pak vstup do budovy, prostorové podmínky pro pohyb po budově a prostorové podmínky sociálního zázemí a možnost využití Euroklíče a prostorové podmínky dalších specifických prostor dle typu budovy (např. šatny u bazénu, …).

Veřejné budovy a jiné objekty i soukromé objekty poskytující služby veřejnosti jsou prozkoumány z hlediska dostupnosti pro imobilní osoby samostatně se přepravující, tak i z hlediska dostupnosti pro imobilní osoby využívající pomoc druhé osoby.

Výsledky měření poté vozíčkáři zpracovávají do tabulek a porovnávají s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Odchylky podrobně popíší, přiloží fotografie a takto zpracovanou dokumentaci předloží majitelům budov a projednají s nimi možnosti odstranění bariér. V některých případech stačí k odstranění jen dobrá vůle a drobné úpravy, jinde jde však o vynaložení značných finančních prostředků.

Těší nás, že Město Beroun uvažuje u zpracování žádosti o finanční dotaci na Ministerstvo místního rozvoje na odstranění architektonických bariér.

Další výstupy projektu

 • Interaktivní mapa bezbariérových objektů na území města Beroun včetně trasy od nejbližšího parkoviště vyhrazeného pro invalidy a od nejbližší zastávky MHD. Mapa bude průběžně aktualizována v rámci KPSS.
 • Seznam bezbariérových objektů na území města Beroun včetně popisu dostupnosti od nejbližšího parkoviště vyhrazeného pro invalidy a od nejbližší zastávky MHD. Seznam bude průběžně aktualizován v rámci KPSS.
 • Označení bezbariérových veřejných budov a jiných objektů i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti logem „vozíčkář“ nebo logem „vozíčkář s doprovodem“. Označení bude průběžně aktualizováno v rámci KPSS.
 • Prezentace „příkladů dobré praxe“ z oblasti bezbariérovosti, která bude pozitivně působit i na další majitele a správce veřejných budov a jiných veřejných objektů i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti, aby také zpřístupnili své objekty osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.
 • Zaměstnání osob s těžkým zdravotním postižením, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje zapojení do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem.
 • Zaměstnání osob, které dlouhodobě pečují o dítě se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav neumožňuje pečujícím osobám zapojení do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem.
 • Seznam bariérových veřejných budov a jiných objektů i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti včetně popisu překážek.
 • Navázání užší spolupráce s konzultanty Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace (www.nipi.cz) a jinými poradenskými centry.

Kontakt

Pokud máte zájem o naší KnihoBudku, neváhejte nás kontaktovat.

Ředitelka
Alena Pecková

klubak@klubickoberoun.cz
+420 722 955 596

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.