Seznam podporovatelů

Děkujeme všem našim dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší organizace, díky čemuž můžeme pokračovat v rozvoji činnosti a plnění našich úkolů a vizí. Velice si tuto pomoc vážíme a oceňujeme ji.

Děkujeme Vám, že pomáháte pomáhat.

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčky pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Letos nás podpořili

Město Hořovice
Poskytování sociálních služeb / Asistovaná doprava pro obyvatele města Hořovice a ORP Hořovice

5 000 Kč

Město Beroun
Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady, na činnost "Asistovaná doprava"

100 000 Kč

Nadace ČEZ

Rekonstrukce a vybudování Levandulového bistra Vráž

90 000 Kč

MONETA Money Bank

Rekonstrukce a vybudování Levandulového bistra Vráž

100 000 Kč

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.